Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak Teori dan Amali

Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak Teori dan Amali

ISBN:

978-967-2908-83-8

Categories:

General Academics

File Size

9.50 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak dihasilkan bagi membantu para guru dan pendidik kanak-kanak pada peringkat usia awal sehinggalah peringkat prasekolah. Sebelas bab dalam buku ini membincangkan pelbagai aspek penguasaan kemahiran literasi pada usia kosong hingga lapan tahun. Para guru dan pendidik boleh menggunakan buku ini bagi memahami asas teori dan tahap perkembangan bahasa, tahap penguasaan serta penerapan kemahiran literasi pada peringkat awal kanak-kanak. Pelbagai amalan dalam proses bimbingan dan penguasaan yang dimuatkan juga boleh dijadikan panduan kepada para guru untuk melaksanakan aktiviti literasi yang lebih bermakna. Bimbingan literasi berasaskan bahan kesusasteraan dan jenis bahan bacaan yang bersesuaian untuk tahap umur ini, juga dapat membantu kepada pemahamanan teori dan amalan tersebut. Buku ini juga dijadikan panduan kepada ibu bapa dalam membimbing anak mereka untuk menguasai kemahiran literasi dengan cara yang lebih berkesan.