Tadbir Urus Dan Kenegaraan Dalam Sunnah

Tadbir Urus Dan Kenegaraan Dalam Sunnah

RM 12.00

ISBN:

978-967-388-682-1

Categories:

Islam

File Size

14.92 MB

Format

epub

Language

English

Release Year

2021
Favorite (0)

Synopsis

Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SWT. Sebarang perkataan, perbuatan dan perakuan Nabi ialah hadis dan ia ialah sumber hukum. Terdapat pemahaman yang menyatakan bahawa apa-apa sahaja yang tercacat dalam riwayat hadis hendakalah diterima bulat-bulat tanpa sebarang pengubahsuaian atau tafsiran, kerana hadis merupakan sumber utama bagi umat islam.