Memahami Sumber Utama Perundangan Islam

Memahami Sumber Utama Perundangan Islam

ISBN:

978-967-2114-00-0

Categories:

Religion
Law
Islam

File Size

6.59 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (6)

Synopsis

Buku ini membincangkan berkenaan empat sumber rujukan utama perundangan Islam iaitu; al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Empat sumber rujukan ini perlu diketahui dan difahami sama ada oleh para mujtahidin yang mengistinbatkan hukum atau orang awam yang ingin mengetahui apakah sumber ambilan hukum oleh para fuqaha. Perbahasan keempat-empat sumber rujukan ini dibincangkan dari sudut definisi, dalil kehujahan dan perkara-perkara asas yang berkaitan dengannya. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah difahami oleh kebanyakkan orang awam.