Neuropsikolinguistik

Neuropsikolinguistik

RM 17.00

ISBN:

9789674615666

Categories:

School Exercise
Science

File Size

8.24 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (0)

Synopsis

Neuropsikolinguistik merupakan bidang yang menyelidik dan memerikan proses neurologi dan psikologi, yang memungkinkan manusia menguasai dan menggunakan bahasa. Revolusi sains kognitif telah mendorong para penyelidik daripada pelbagai latar belakang untuk menyelidik representasi dan pemprosesan bahasa. Buku ini mempersembahkan teks peringkat pengantar dan terkini untuk membiasakan pembaca dengan konsep teras dan pelbagai topik dalam bidang neuropsikolinguistik. Kursus dalam bidang psikolinguistik dan neurolinguistik telah diangkat sebagai kursus peringkat sarjana dan pascasiswazah, yang kini menunjukkan peningkatan pendaftaran yang signifikan oleh sarjana yang berminat dalam kedua-dua bidang neurosains kognitif ini. Perbincangan buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi semua peringkat kursus dalam bidang psikolinguistik dan neurolinguistik, termasuk kursus yang lebih umum dalam bidang sains kognitif, neurosains, kecelaruan bahasa, bahasa dan pemikiran, persepsi, penghasilan pertuturan dan lain-lain. Dengan mempermudah akses kepada lebih daripada setengah abad penyelidikan saintifik dan linguistik, buku ini diharap dapat memberikan manfaat kepada semua yang berminat dalam mengkaji hubungan antara representasi, pemprosesan bahasa dan otak.