Panduan Penyediaan Manuskrip Buku Dan Jurnal -Edisi Kedua

Panduan Penyediaan Manuskrip Buku Dan Jurnal -Edisi Kedua

RM 10.00

ISBN:

978-967-251-361-2

Categories:

General Academics

File Size

3.31 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (2)

Synopsis

Panduan penulisan ilmiah mengikut gaya Penerbit UKM ini harus dijadikan rujukan kepada pengarang yang merangkumi aspek teknikal penulisan ke arah penyediaan manuskrip yang berpiawai dan berkualiti. Panduan penyediaan manuskrip buku dan jurnal ini bertujuan memberi kaedah tatacara penyediaan penulisan ilmiah yang beranatomi dan bersistematik serta lengkap daripada bahagian awalan (prelim), teks dan bahagian akhiran (lampiran, rujukan dan indeks).