KOMUNIKASI KESIHATAN & MEDIA: MENDEPANI CABARAN KETIKA PANDEMIK

KOMUNIKASI KESIHATAN & MEDIA: MENDEPANI CABARAN KETIKA PANDEMIK

RM 20.00

ISBN:

978-967-2423-19-5

Categories:

General Academics
Family & Health

File Size

3.52 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (4)

Synopsis

Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organisation (WHO) pada 11 Mac 2020 mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik kerana penularannya yang pantas ke lebih 200 buah negara di seluruh dunia. Pandemik bukan sahaja menjejas kesihatan populasi malah meningkatkan masalah lain seperti kemiskinan, keganasan rumah tangga khusus terhadap wanita dan kanak-kanak, kemurungan, tekanan dan berleluasanya kadar jenayah. Sewaktu berhadapan krisis, komunikasi dan penyampaian maklumat adalah penting. Dua perkara ini perlu diurus dengan sebaiknya kerana pada akhirnya, ia sudah tentu akan memberi kesan kepada kerajaan yang mentadbir ketika krisis itu berlaku.

 

Komunikasi massa hari ini tidak sama seperti dahulu yang dipelopori oleh akhbar, radio dan televisyen. Kemunculan internet dan media baharu seperti laman rangkaian sosial social networking sites (SNSs) membolehkan sesiapa sahaja berperanan sebagai pemberita atau penyiar. Malahan bagi sesetengah individu yang mempunyai pengaruh berupaya pula membentuk pendapat umum sendiri sama ada melalui video YouTube, Facebook atau Twitter. Sewaktu berlakunya bencana Hurricane Sandy tahun 2012, SNSs digunakan bagi menyebarkan berita tempatan, memberitahu orang ramai atau pengguna SNSs kawasan yang terputus kuasa elektrik, kawasan yang dilanda banjir, pengoperasian farmasi untuk ubat-ubatan dan sebagainya. Kesemua maklumat yang disiarkan secara real time ini sangat membantu masyarakat menangani krisis. Di Malaysia penggunaan SNSs meningkat sehingga 2 juta atau 7 peratus setahun dari tahun 2020 sewaktu pandemik. Sehingga Januari 2021, terdapat 28 juta pengguna SNSs yang aktif di negara ini.

 

Mengambil kira pelbagai isu yang berlaku seputar pandemik, buku yang mengandungi 12 bab ini boleh dijadikan sebagai panduan dan asas kepada masyarakat dan pemegang taruh untuk mengambil langkah sewajarnya. Buku Komunikasi Kesihatan & Media: Mendepani Cabaran Ketika Pandemik ini digarap menggunakan gaya bahasa yang mudah dan sesuai untuk bacaan umum masyarakat amnya dan pelajar siswazah khasnya. Dapatan kajian turut dimuatkan sebagai bukti empirikal yang jelas terhadap senario yang berlaku. Buku ini wajar dimiliki oleh setiap pelajar institusi pengajian tinggi dan swasta di Malaysia.