Pengguna dan Pelindungan Undang-undang di Malaysia

Pengguna dan Pelindungan Undang-undang di Malaysia

RM 30.00

ISBN:

978-967-251-589-0

Categories:

General Academics

File Size

28.01 MB

Format

epub

Language

Bahasa Melayu

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Pengguna sering dikaitkan sebagal golongan yang sering ditindes den diekspitasi dalam dunia perdagangan, justeru mereka perlu sentiass dilinda. Etka pemingnan yang telus dan adil metakal amalan perdagangan yang saksama dan bertanggungjawab perlu dipastikan melalui kawalan perundangan dan penguatkussaan, Buku ini mengupas dan membincangkan pelbagai su pengguna Kepincangan dan kelompangan undang-undang sedia ada perki diatasi dengan membuat pindaan dan penambahbaikan agar pengguna mendapat perlindungan sewajarnya Melakul perundangan, tahap perlindungan pengguna dapat ditingkatkan bagi mencapal keseimbangan dalam usaha memesatkan perdagangan Malaysia. Undang-undang jugn perlu terus relevan dan bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dalam perdagangan agar pengguna lebih yakin dalam berbelanja, ini secara tidak langsung dapat menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Buku ini merangkumi topik seperti Pengguna dan Isu Perundangan, Sejarah dan Ideologi Perlindungan Pengguna, Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik di Malaysia, Isu Perlindungan Pengguna Pembayaran Wang secara Digital, Isu Perundangan Kontrak Pintar (smart contract), di bawah Sistem Teknologi Rantalan Blok (blockchain) dan Bankrap pada Usia Muda dari Sudut Perundangar: Hak Orang Bankrap, Buku "Pengguna dan Perlindungan Undang-undang di Malaysia merupakan panduan ke arah memperkasakan pengguna ketia berhadapan dengan isu kepenggunaan. Buku ini berupaya mengisi jurang u undang-undang perlindungan pengguna serta dapat memberi kesedaran kepada pengguna tentang hak hak mereka di bawah peruntukan undang-undang