Gamifikasi dan Pembelajaran Berasaskan Permainan dalam Pendidikan Undang-undang

Gamifikasi dan Pembelajaran Berasaskan Permainan dalam Pendidikan Undang-undang

RM 17.50

ISBN:

978-967-251-558-6

Categories:

General Academics

File Size

19.01 MB

Format

epub

Language

Bahasa Melayu

Release Year

2022
Favorite (2)

Synopsis

Buku ini memaparkan potensi pembelajaran secara gamifikasi dan pembelajaran berasaskan permainan kepada pembangunan pendidikan negara secara keseluruhan dan kepada fakulti undang-undang khususnya. Kepelbagaian jenis dan konsep pendekatan yang boleh diaplikasikan ke dalam proses pendidikan melalui pembelajaran secara gamifikasi dan pembelajaran berasaskan permainan akan memberikan variasi yang mampu menarik minat pelajar. Jenis-jenis pendekatan da pencirian pelajar alaf baharu memerlukan pendekatan yang berbeza turut dikupas dalam penulisan ini bagi menunjukkan peranan penggunaan pembelajaran secara gamifikasi dan pembelajaran berasaskan permainan mampu memberikan kesan yang positif kepada pelajar. Ia juga turut membincangkan berkaitan struktur pengajaran dan pembelajaran di intitusi pengajian tinggi negara dan cara-cara untuk memilih pendekatan yang terbaik dalam merangka kurikulum pembelajaran pelajar bagi memastikan hasil pembelajaran yang efektif. Pengarang turut memberikan fokus kepada perkembangan pedagogi pembelajaran yang menggunakan metod pembelajaran secara gamifikasi dan pembelajaran berasaskan permainan khususnya di fakulti undang-undang dalam dan luar negara. Justeru itu, buku ini sesuai untuk bacaan orang awam, ahli akademik, guru dan tenaga pengajar.