Sewa Beli Hak Pengguna Di Bawah Undang-undang

Sewa Beli Hak Pengguna Di Bawah Undang-undang

RM 17.50

ISBN:

978-967-251-615-6

Categories:

General Academics

File Size

2.44 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

ewa beli merupakan antara kredit pengguna popular dalam kalangan pengguna di Malaysia yang ditawarkan oleh institusi kewangan dan perbankan. Sewa beli adalah kontrak sewaan dengan pilihan diberikan kepada penyewa untuk membeli barang yang disewa selepas semua ansuran dijelaskan. Kontrak sewa beli dikawal oleh Akta Sewa Beli 1967. Namun begitu, pengguna masih dibelenggu dengan pelbagai isu hak pengguna. Buku 'Sewa Beli: Hak Pengguna di bawah Undang-undang' mengupas isu-isu perlindungan pengguna dalam kontrak sewa beli. Hak serta remedi pengguna dibincangkan berasaskan kepada proses dalam kontrak sewa beli iaitu sebelum, semasa dan selepas kontrak. Selain itu, liabiliti, hak dan remedi pihak-pihak dalam kontrak sewa beli di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 juga turut disentuh. Perbincangan tentang hak-hak pengguna di bawah undang-undang sewa beli dalam buku ini adalah bersifat holistik dan dapat mengisi jurang ilmu dalam undang-undang kredit pengguna. Buku ini secara umumnya dapat memberi manfaat serta maklumat kepada pengguna tentang hak-hak mereka yang diperuntukkan dalam undang-undang di Malaysia.