KELESTARIAN PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

KELESTARIAN PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

RM 20.00

ISBN:

978-967-2423-22-5

Categories:

General Academics

File Size

6.48 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Islam sebagai cara hidup (al-Din) telah memberi perubahan yang besar kepada peradaban manusia sejak dari penyebarannya lebih 1400 tahun yang lalu. Islam telah memandu manusia dari pelbagai zaman dan pelosok dunia untuk menempuhi pelbagai cabaran dan dimensi kehidupan. Umat Islam adalah satu ummah yang dipersaudarakan melalui akidah dan syariah serta menjalani kehidupan di dunia ini dalam kerangka ajaran yang sama. Walau bagaimanapun, penularan ideologi lain menyebabkan ramai umat Islam yang rapuh pegangan Islam telah melupakan ajaran yang sempurna ini. Keagungan dan kecemerlangan Islam tidak seharusnya terperap dalam kitab-kitab warisan, sebaliknya ia harus diterjemahkan melalui kajian-kajian moden dan diaplikasi dalam segenap aspek kehidupan. Justeru, kekayaan khazanah perbendaharaan warisan Islam ini perlu sentiasa dikaji dan diperkembangkan selaras dengan peredaran masa. Ini bagi memastikan intipati pengajian Islam itu kekal bersifat kontemporari dan relevan. 

Perkembangan teknologi yang berlaku pada hari ini membawa impak sosial yang hebat dalam aspek ketamadunan bangsa. Isu identiti bangsa dan warisan Islam semakin dipinggirkan terutamanya oleh golongan muda yang hanyut dibuai pesona budaya asing yang dibawa oleh Barat. Keprihatinan terhadap perubahan sosial yang melanda tamadun dan budaya warisan bangsa perlu sentiasa disuburkan menerusi pelbagai wasilah. Komitmen institusi pengajian Islam turut berperanan penting sebagai pusat percambahan dan pembangunan ledakan transformasi ilmu. Di samping itu, ia turut merealisasikan matlamat pengembangan budaya, pemikiran dan ilmu warisan kecemerlangan tamadun silam. Dengan itu, hasrat melestarikan kecemerlangan ummah mampu digarap seterusnya mengembalikan kegemilangan warisan tradisi silam untuk manfaat bersama. 

 

Transformasi ummah dapat dilangsungkan menerusi penyelidikan imbasan masa lampau sebagai rujukan perbandingan, mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam, manuskrip dan kitab-kitab agung dalam memartabatkan warisan Islam. Dalam memastikan kemampanan pendidikan dan pencapaian cemerlang dalam pembangunan generasi muda, proses melaksanakan pendidikan akan dipengaruhi oleh keluasan dan kedalaman penguasaan ilmu seseorang individu yang bersangkutan dengan aspek keimanan seseorang. Aspek penghayatan dan amalan akhlak mulia akan dijadikan kayu ukur kepada keunggulan sesebuah negara dan masyarakatnya. Cabaran media sosial dan lambakan maklumat tanpa tapisan adalah cabaran paling utama dalam membangun generasi ilmu dalam generasi. Kegagalan membezakan antara maklumat yang palsu atau benar memerlukan satu keupayaan penaakulan yang tinggi, analisis yang mendalam dan kesimpulan yang tuntas. Tuntasnya, kualiti ilmu, keupayaan dan tahap pemikiran insan merupakan tunjang utama dalam memastikan kelestarian pengajian Islam di Malaysia.