Pengaturcaraan dalam Persekitaran Kacau Bilau

Pengaturcaraan dalam Persekitaran Kacau Bilau

RM 20.00

ISBN:

978-967-251-317-9

Categories:

General Academics

File Size

3.85 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Perisian adalah penting dalam kehidupan kita. Satu masalah utama dalam pembangunan perisian ialah banyaknya projek perisian yang menghadapi kegagalan. Daripada kajian yang dilakukan oleh Kumpulan Standish pada tahun 2017, hanya 36% projek pembangunan perisian yang berjaya, manakala 64% lagi sama ada dipertikaikan atau ditolak. Terdapat beberapa penyebab kepada kegagalan perisian, dan satu daripadanya ialah, akibat berlakunya suasana kacau-bilau yang mengganggu proses pembangunan perisian. Syarahan perdana ini mengemukakan pandangan bahawa masalah kegagalan perisian boleh diatasi dengan memastikan pembangunan perisian dilakukan oleh juruaturcara yang berkualiti. Juruaturcara berkualiti hanya boleh dihasilkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan yang berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, syarahan ini membincangkan tiga langkah yang telah dikemukakan bagi mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan.