Geografi Pilihan Raya di Malaysia: Aplikasi dan Amalan

Geografi Pilihan Raya di Malaysia: Aplikasi dan Amalan

RM 68.00

ISBN:

978-967-488-187-0

Categories:

General Academics

File Size

11.37 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini menampilkan himpunan penulisan para sarjana tempatan yang mengkhusus dalam bidang geografi pilihan raya. Penulisan bab-bab merupakan hasil dan analisis kajian pada peringkat pascasiswazah, penyelidikan di lapangan, rujukan sumber sekunder yang berautoritatif dan pembentangan kertas kerja dalam persidangan peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Justeru, sumber yang digunakan sangat berwibawa dan boleh dipertanggungjawabkan. Kandungan buku ini membincangkan bidang kajian geografi pilihan raya di Malaysia dari sudut amalan dan aplikasi geografi dalam pilihan raya terhadap pemimpin, pengundi, parti politik, proses pilihan raya, kawasan pilihan raya, pola pengundian, demografi, etnik, belia dan geobencana. Geografi pilihan raya adalah kajian mengenai proses pilihan raya atau perwakilan yang berdasarkan faktor geografi iaitu perwakilan yang berdasarkan taburan pengundi serta kajian aspek ruangan organisasi manusia dan keputusan pilihan raya. Peranan faktor ruangan ke atas keputusan dan tindakan dalam pengundian di sempadan sesuatu kawasan pilihan raya merupakan elemen penting dalam pengkajian geografi politik. Secara mudahnya, bidang kajian geografi pilihan raya merangkumi persempadanan bahagian pilihan raya; pemetaan dalam keputusan pilihan raya; pengaruh unsur geografi iaitu interaksi, gerakan, sebaran dan kejiranan/sempadan terhadap politik pilihan raya; dan tingkah laku pengundian dan pola pengundian mengikut aspek geografi seperti dinamika ruang dan masa, kewilayahan, saiz dan bentuk kawasan, taburan geografi, jarak, ketersampaian, kejiranan, lokasi, geografi fizikal dan keterbandaran. Buku ini mesti dijadikan rujukan oleh pengkaji politik, masyarakat, pelajar pengajian tinggi dan calon pascasiswazah kerana sarat dengan olahan naratif pilihan raya dari perspektif geografi, data dan fakta yang digabungjalinkan dengan perbincangan analisis kritis yang mementingkan aspek nilai agar semua pihak dapat menerima seterusnya menilai fenomena politik pilihan raya di negara ini secara rasional dan dapat berfikir secara kreatif dan kritis dalam usaha mengembangkan bidang kajian geografi pilihan raya.