PENONTONAN DRAMA RANTAIAN DALAM KALANGAN WANITA MELAYU

PENONTONAN DRAMA RANTAIAN DALAM KALANGAN WANITA MELAYU

RM 27.60

ISBN:

978-983-100-789-1

Categories:

General Academics

File Size

1.04 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Drama rantaian bukan Barat telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai suatu pendekatan popular kerana mempunyai paparan imej kemodenan yang sesuai dalam kalangan khalayak penonton di negara ini khususnya wanita Melayu. Namun, populariti drama rantaian bukan Barat masih dilihat sebagai suatu ancaman khususnya dari sudut perkembangan identiti dan pengaruh budaya seharian. Misalnya, genre televisyen ini dianggap mampu menghakis ikatan budaya tempatan dan nilai-nilai Islam yang membentuk makna kewanitaan Melayu serta mengancam wawasan kemodenan negara. Namun begitu, wanita Melayu tidak wajar dianggap sebagai khalayak pasif yang menyerap segala paparan imej kemodenan asing di kaca televisyen. Malahan, mereka boleh dianggap sebagai khalayak kritikal yang memiliki "kemahiran menonton" secara strategik untuk menyaring dan menilai segala kandungan yang terpapar dalam drama rantaian bukan Barat dengan pendekatan yang cukup rumit. Buku ini menerangkan bagaimana genre televisyen popular ini dilihat sebagai suatu medan untuk berhujah terhadap makna kemodenan di Malaysia yang melibatkan sisi wawasan kemodenan dari pihak kerajaan dan pandangan akar umbi melalui pengamatan mereka terhadap imej-imej kemodenan global kontemporari di kaca televisyen. Pada masa yang sama, "kemahiran menonton" telah memberikan wanita Melayu suatu pengetahuan terhadap ideologi kemodenan Malaysia yang sentiasa disesuaikan dan bersifat hibrid.