Teknologi Durian MARDI

Teknologi Durian MARDI

RM 77.00

ISBN:

978-967-936-737-9

Categories:

General Academics

File Size

72.69 MB

Format

epub

Language

Bahasa Melayu

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini diterbitkan bertujuan untuk menyebarkan maklumat berkaitan tanaman durian. Sesuai dengan pendekatan dari makmal ke meja makan, buku ini mengandungi maklumat berkenaan pencirian klon durian yang terdapat di Malaysia, pembangunan indeks pemilihan durian, keserasian, klon pendebunga dan agen pendebungaan, amalan kultura, mekanisasi, pengurusan penyakit dan perosak, pengendalian lepas tuai, pembangunan produk, ekonomi pengeluaran dan pemasaran durian serta hala tuju penyelidikan dan pengkomersialan teknologi durian MARDI.