GANGGUAN JIN DAN RAWATANNYA DARI ASPEK SAINS, PERUBATAN DAN AL-QURAN: KAJIAN AQLI DAN NAQLI

GANGGUAN JIN DAN RAWATANNYA DARI ASPEK SAINS, PERUBATAN DAN AL-QURAN: KAJIAN AQLI DAN NAQLI

RM 20.00

ISBN:

978-967-2423-28-7

Categories:

General Academics

File Size

4.58 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (0)

Synopsis

Semua sedia maklum bahawa penyakit jiwa telah merebak masuk secara meluas dalam kalangan umat Islam. Fenomena ini telah membuatkan banyak pihak licik mengeksploitasi pesakit supaya menghabiskan masa dan wang yang akhirnya menyebabkan mereka menyesal dan berputus asa sehingga mereka sanggup berjumpa tukang sihir dan penipu. Hal ini berpunca daripada pengetahuan cetek pesakit itu sendiri di samping kekurangan pengalaman para perawat yang tidak terdedah dengan syariat dan cara yang betul untuk merawat pesakit serta menunjukkan mereka manhaj al-Quran. Penghidap penyakit jiwa telah bertambah dewasa ini sehingga sukar bagi para doktor untuk merawat sesetengah kes. Menerusi kajian ini, penyelidik akan menerangkan sebahagian aspek -Iʿjāz al-Qur’ān al-Ta’thīrī (Mukjizat al- Quran Yang Memberi Kesan) menerusi beberapa ayat al- Quran dan memaparkan kesan manhaj Qurani dalam merawat penyakit jiwa menerusi eksperimen amali. Selain itu, rahsia permasalahan psikologi yang tersebar dalam realiti kehidupan seharian masyarakat kini turut diteliti di samping memberikan penyelesaian-penyelesaian yang bersesuaian bersandarkan al-Quran. Penyelidik juga menunjukkan pendekatan al-Quran dalam merawat dan mencegah penyakit-penyakit yang merebak dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, kajian ini menyumbangkan kaedah perubatan berasaskan al-Quran melalui sebuah kajian ilmiah induktif dan praktikal kepada perpustakaan Islam.