Jenayah Pelanunan Di Selat Melaka :Perundangan dan  Penguatkuasaan dari Perspektif Malaysia dan United Kingdom

Jenayah Pelanunan Di Selat Melaka :Perundangan dan Penguatkuasaan dari Perspektif Malaysia dan United Kingdom

RM 21.00

ISBN:

978-967-251-830-3

Categories:

General Academics

File Size

3.60 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini memaparkan sistem perundangan menurut prinsip di bawah undang-undang antarabangsa serta sistem undang-undang domestik di Malaysia Dan United Kingdom berkenaan isu pelanunan. Selain itu, peruntukan undang-undang di peringkat antarabangsa serta di peringkat domestik turut dilihat pada keberkesananya dalam mendepani isu jenayah pelanunan secara am dan kejadian pelanunan di perairan Selat Melaka. Seterusnya, buku ini turut membincangkan cabaran yang dialami oleh Malaysia turut dikenal pasti serta pencarian penyelesaian dengan merujuk kepada mekanisme perundangan di United Kingdom (UK) khususnya dengan meneliti perundangan di United Kingdom (UK) serta penguatkuasaanya berkenaan isu pelanunan. Kebanyakan kes pelanunan atau rompakan kapal yang direkodkan berlaku di kawasan laut lepas dan tertakluk di bawah prinsip bidang kuasa sejagat. Sungguhpun begitu, Malaysia masih tidak memiliki peruntukan undang-undang yang khusus mengenal perihal jenayah di lautan khususnya mengenal jenayah pelanunan. Justeru, buku ini sesuai untuk bacaan orang awam, ahli akademik, pelajar pusat pengajian tinggi, pengamal serta penguatkuasa undang-undang.