Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-Kanak Di Malaysia

Perlindungan Perundangan Masyarakat Dan Kanak-Kanak Di Malaysia

RM 40.00

ISBN:

978-967-251-856-3

Categories:

General Academics

File Size

3.52 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Undang-undang amat penting dalam kehidupan masyarakat kerana ia menjamin keharmonian serta mengawal selia kehidupan masyarakat. Ia adalah mekanisme untuk perubahan dalam kehidupan seharian, serta menjadi mekanisme untuk memperkukuh dan melindungi kepentingan masyarakat. Apabila wujudnya pertikaian dalam masyarakat, undang-undang menjadi mekanisme untuk memastikan keadilan dicapai tanpa mengira status pihak yang terlibat. Buku ini membincangkan peranan undang-undang dalam mengawal selia isu-isu semasa di Malaysia. Ia mengetengahkan isu baharu dalam pelbagai bidang undang-undang seperti undang-undang persaingan, sukan, perlindungan pemberi maklumat, keterangan syariah, serta perlindungan warga emas. Buku ini juga menampilkan perbicangan berkenaan isu kanak-kanak seperti konflik kanak-kanak jalanan serta isu privasi kanak-kanak di media sosial. Kesemua bab yang ditulis ini membolehkan pembaca mengikuti dan memahami isu pertikaian dan perlindungan yang diberikan menurut perundangan semasa. Setiap bab dalam buku ini menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami untuk rujukan pengamal undang-undang, ahli akademik, pelajar, serta ahli masyarakat.