Pedagogi & Kemenjadian Pelajar

Pedagogi & Kemenjadian Pelajar

RM 34.99

ISBN:

978-629-7534-16-9

Categories:

General Academics
Wedding

File Size

1.87 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini membentangkan inti pati asas bagi memantapkan perancangan dan pelaksanaan pedagogi semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP) sama ada di sekolah, universiti atau institusi pendidikan yang lain. Keunikan buku ini terletak pada kupasan ilmiah berkenaan penggabungan ilmu pendidikan Barat dengan metodologi pengajaran Rasulullah SAW. Penulis juga menyertakan contoh yang sesuai bagi menjadikan buku ini rujukan praktikal kepada pelajar, pendidik, penyelidik dan pengamal bidang pendidikan. Sungguhpun pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah landskap pendidikan, namun para pendidik perlu merancang dan melaksanakan pedagogi dengan baik ke arah kemenjadian pelajar.