Tertib Wali Dalam Perkahwinan: Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang

Tertib Wali Dalam Perkahwinan: Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang

RM 19.99

ISBN:

978-629-7534-13-8

Categories:

General Academics
Religion
Islam

File Size

4.39 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Kes kahwin lari, akad nikah dua kali, kahwin paksa, perkahwinan tidak mendapat kebenaran bapa, bapa angkat sebagai wali dan ada juga kes pasangan berkahwin melangkaui wali yang sepatutnya adalah antara kes yang berkaitan bidang kuasa wali. Buku ini membincangkan kedudukan wali dalam perkahwinan, hukum perwalian dalam sesebuah perkahwinan, tertib wali menurut fuqaha dan tertib wali berdasarkan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Menariknya, buku ini memuatkan kes-kes yang berkaitan dengan langkau wali yang berlaku di Malaysia. Buku ini amat sesuai dan boleh dijadikan sebagai sumber rujukan yang penting kepada pengamal undang-undang syariah, ahli akademik dan pelajar undang-undang. Dengan penerangan yang mudah difahami, buku ini juga sesuai dibaca dan dijadikan rujukan oleh orang awam bagi meningkatkan kefahaman berkaitan hukum perwalian dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia.