Modal Intelek dalam Pelancongan Mesra Muslim

Modal Intelek dalam Pelancongan Mesra Muslim

RM 20.99

ISBN:

978-629-7534-09-1

Categories:

General Academics
Travel
Islam

File Size

4.12 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini diterbitkan sebagai satu usaha untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan dan pengurusan modal intelek dalam pelancongan mesra Muslim. Ekoran daripada penularan pandemik Covid-19 yang melanda dunia telah memberi kesan yang sangat buruk kepada industri pelancongan antarabangsa dan domestik. Namun begitu, dari sudut positifnya, pelancongan mesra Muslim merupakan produk dan perkhidmatan yang tepat untuk ditawarkan kepada pelancong kerana Islam amat menekankan kepada aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. lni sangat selari dengan langkah utama dalam usaha untuk menghindari wabak Covid-19 iaitu menjaga kebersihan. Selain itu, penawaran perkhidmatan mesra Muslim juga merupakan satu "segmen" pasaran baharu dalam industri pelancongan dan merupakan nilai tambah kepada pihak pengusaha hotel. Oleh itu, sektor pelancongan perlu meningkatkan usaha dalam mengkomersialkan pembangunan dan pengurusan yang mencerminkan mesra Muslim serta dapat memberikan keyakinan kepada pelancong.