AIN : BAHAYA DI SEBALIK MATA

AIN : BAHAYA DI SEBALIK MATA

RM 30.00

ISBN:

978-967-26470-0-3

Categories:

Religion

File Size

7.44 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Sebelum ini perbincangan tentang penyakit Ain dan hasad hanya penulis kongsikan di dalam sesi kuliah di masjid-masjid dan di majlis-majlis tertentu sahaja, namun penulis merasakan ianya tidak memadai kerana maklumat tentang penyakit ini sepatutnya diketahui oleh ramai orang di luar sana, bukan hanya terbatas pada jamaah masjid atau kelompok pengajian tertentu sahaja. Ini kerana penyakit Ain sememangnya wujud dan sering berlaku dalam masyarakat, namun ianya tidak diambil peduli dan ada yang tidak mengetahuipun tentang kewujudannya. Sedangkan kesan dan risiko penyakit ini sangat merbahaya. Oleh itu ilmu tentang penyakit Ain perlu disebarkan ke tengah masyarakat dalam bentuk buku. Ini kerana buku boleh dibaca, ditelaah dan dijadikan rujukan apabila Diperlukan.