Motivate Like Muhammad: Teknik Melaksanakan Nilai Positif dalam Mengurus dan Pentadbiran

Motivate Like Muhammad: Teknik Melaksanakan Nilai Positif dalam Mengurus dan Pentadbiran

RM 28.00

ISBN:

9789674819927

Categories:

Business & Management
Islam

File Size

10.42 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Nabi Muhammad adalah seorang ketua dan pemimpin yang mempunyai ramai anak buah dan pengikut. Dari masa ke masa anak-anak buahnya sentiasa bertambah.

Nabi Muhammad meninggalkan banyak teknik mendorong yang sangat mudah dipelajari dan dipraktikkan kepada kita. Dengan melaksanakan teknik-teknik positif itu, ketua-ketua, guru-guru dan ibu bapa dapat membantu orang-orang bawahan, para pelajar dan anak-anak agar mengubah sikap dan tingkah laku mereka sendiri secara sukarela tanpa dipaksa, diugut, ataupun dikenakan hukuman.

Antara teknik yang melaksanakan nilai positif dalam mengurus dan pentadbiran dalam buku ini adalah:

1) Ayat Ajakan Tidak Mempunyai Daya Pengaruh ke atas Mereka yang Belum Suka Melakukan Kebaikan yang Diajak

2) Nabi Tidak Menggunakan Teknik Sandwich Apabila Mendorong Orang Supaya Mengubah Sikap Mereka

3) Nabi Tunjukkan Bagaimana Cara yang Betul Mengurus Kesilapan Orang-Orang Bawahan

 

4) Ketua Menjadi Kaunselor kepada Anak Buahnya yang Mengalami Tekanan Masalah Peribadi