LOGO DAN REPRESENTASI HALAL TEBUS RUGI PENGGUNA

LOGO DAN REPRESENTASI HALAL TEBUS RUGI PENGGUNA

RM 25.00

ISBN:

978-967-0035-43-7

Categories:

General Academics
Religion
Law
Islam

File Size

1.33 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Undang-undang merupakan mekanisme paling berkesan untuk pengguna menuntut gantirugi dalam isu logo dan representasi halal. Tanggungjawab kepada pembekal untuk memastikan bahawa maklumat berkaitan halal adalah tidak mengelirukan. Pada masa ini, undang-undang yang mengawal selia isu halal adalah bersifat jenayah yang berfungsi untuk menghukum pesalah dan tidak memperuntukkan pampasan ganti rugi kepada mangsa produk logo halal palsu dan mengelirukan. Buku ini bertujuan membincangkan liabiliti sivil di bawah undang-undang kontrak, tort dan Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang meletakkan tanggungjawab terhadap pembekal disamping memberi ruang kepada pengguna untuk menuntut gantirugi. Beberapa cadangan untuk pindaan undang-undang dikemukakan sebagai penyelesaian kepada isu logo dan representasi halal palsu serta mengelirukan. Buku ini bermanfaat kepada pengamal undang-undang, pembuat dasar, pemain industri dan pengguna.