Kesejahteraan Remaja: Perspektif Psikologi

Kesejahteraan Remaja: Perspektif Psikologi

RM 30.00

ISBN:

978-967-0035-58-1

Categories:

General Academics
Family & Health
General Novel
Parenting

File Size

2.25 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini membincangkan kesejahteraan remaja daripada perspektif psikologi. Kandungan buku ini merangkumi konsep kendiri, pembentukan identiti, kecerdasan emosi kepimpinan, gaya hidup sihat, masalah tingkah laku serta penggunaan bahan, ketagihan media sosial, perlakuan agresif dan isu seksual remaja. Topik yang dibincangkan memberi manfaat kepada pembaca untuk memahami secara menyeluruh kesejahteraan remaja. Keunikan buku ini dapat dilihat daripada perkongsian dapatan kajian sosial yang dijalankan oleh penulis dan digabung jalin dengan teori yang berkaitan bagi menjelaskan topik yang dibincangkan. Perbincangan yang komprehensif ini berpotensi dijadikan asas rujukan kepada pembinaan dasar dan pelan tindakan pembangunan program remaja. Buku ini sesuai untuk orang awam, pelajar, ahli akademik serta para profesional yang berminat berkaitan perkembangan remaja.