Babi: Kedudukan dan Penggunaanya Menurut Perspektif Syarak dan Fatwa

Babi: Kedudukan dan Penggunaanya Menurut Perspektif Syarak dan Fatwa

RM 29.99

ISBN:

978-629-7534-19-0

Categories:

General Academics
Religion
Islam

File Size

2.83 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini membincangkan secara komprehensif berkaitan babi menurut perspektif hukum syarak antaranya termasuk takrifan babi, dalil dan hukum-hakam yang melingkarinya. la juga membincang dan mengetengahkan isu terkini penggunaan babi dalam pelbagai jenis produk makanan, farmaseutikal, kosmetik dan sebagainya. Fatwa dan pandangan rasmi berkaitan babi dan derivatifnya yang pemah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri serta fatwa beberapa negara di Nusantara turut dimuatkan sebagai panduan kepada para pembaca. Buku ini amat sesuai sebagai sumber rujukan yang penting kepada ahli akademik dan pemain industri halal