DARJAT TIDAK DATANG BERGOLEK: LANGIT MANA PATUT DIJUNJUNG

DARJAT TIDAK DATANG BERGOLEK: LANGIT MANA PATUT DIJUNJUNG

RM 24.00

ISBN:

978-629-7566-3-7

Categories:

General Academics
History

File Size

44.79 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (1)

Synopsis

Buku Darjat tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut di Junjung, Isu-isu Kontemporari, Hubungan Etnik dan Kenegaraan adalah hasil karya para pensyarah panel dalam bidang Sains Sosial, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi (PPKK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Ia ditulis sesuai dengan kandungan mata pelajaran yang ditawarkan oleh kebanyakan institusi pengajian tinggi di Malaysia sama ada institut pengajian tinggi awam (IPTA) mahupun institut pengajian tinggi swasta (IPTS). Isu-isu yang dibincangkan adalah topik-topik masa kini yang relevan untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan pelajar serta masyarakat umum yang mencintai dan kasih kepada negara Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia.