MEKANIK BENDALIR ASAS untuk Pelajar Kejuruteraan

MEKANIK BENDALIR ASAS untuk Pelajar Kejuruteraan

RM 20.00

ISBN:

978-629-7566-40-5

Categories:

General Academics
Engineering & IT

File Size

25.75 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini diusahakan dengan objektif untuk memudahkan para pelajar memahami buku rujukan Mekanik Bendalir dalam Bahasa Inggeris yang menjadi rujukan utama pelajar-pelajar. Walaubagaimanapun, buku ini hendaklah digunakan bersama dengan buku-buku rujukan Mekanik Bendalir seperti Fluid Mechanics: Fundamental and Application - Yunis A. Chengal et. al, Fundamentals of Fluid Mechanics - Bruce R. Munson et. al, Fluid Mechanics - J.F. Douglas et. al, Fluid Mechanics - Frank M. White dan lain-lain. Ini kerana buku ini ditulis secara ringkas untuk tujuan pelajar memahami konsep asas sahaja. Sebarang contoh penyelesaian masalah tidak disertakan dalam penulisan ini kerana penulis tidak mahu pelajar hanya bergantung kepada satu buku sahaja. Harapan penulis agar buku ini dapat membantu pelajar-pelajar kejuruteraan khasnya dalam usaha mereka untuk meningkatkan pemahaman asas dengan lebih baik dalam bidang Mekanik Bendalir.