Aplikasi I2C Menggunakan PIC 18F4520

Aplikasi I2C Menggunakan PIC 18F4520

RM 11.00

ISBN:

978-629-7566-51-1

Categories:

General Academics
Engineering & IT

File Size

9.99 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini adalah ringkasan dari pengalaman penulis semasa melakukan penyelidikan Optikal Tomography. Ia amat berguna kepada penyelidik yang ingin menggunakan I2C di dalam kajian yang dilakukan. Di dalamnya terkandung teknik-teknik untuk operasi baca dan tulis di antara mikropengawal dan memori luar dan juga mikropengawal dengan mikropengawal. Istimewanya buku ini ialah setiap program ditulis secara keseluruhannya dan pengguna boleh menggunakan semua program yang ada untuk aplikasi yang dikehendaki. Dengan terhasilnya buku ini, para penyelidik akan mempunyai idea bagaimana untuk melakasanakan projek yang mungkin memerlukan I2C.