Melaka Negeri Maju: Perspektif Pendidikan

Melaka Negeri Maju: Perspektif Pendidikan

RM 36.00

ISBN:

978-629-7566-53-5

Categories:

General Academics

File Size

20.74 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Bermula daripada pendefinisian negara maju mengikut pelbagai perspektif, warisan pendidikan Melaka, sehinggalah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh bidang pendidikan di Melaka, penerangan yang mendalam serta jelas telah kami berikan. Di samping itu, elemen perbandingan bagi sektor pendidikan di antara negeri Melaka dengan negeri-negeri lain di Malaysia seperti negeri Selangor, Pulau Pinang dan banyak lagi turut digarap di dalam penulisan ini. Bagi memberikan perbandingan yang lebih jelas lagi, perbandingan sektor pendidikan Malaysia dengan Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan Australia juga dibuat. Sementara itu, buku ini menerangkan sejarah awal pendidikan di Melaka sehingga fenomena pendidikan di Melaka pada masa kini. Pelbagai rajah telah digunakan bagi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai institusi-institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah, kolej-kolej, universiti-universiti serta masjid-masjid yang terdapat di negeri Melaka.