FOKUS MASTERI PANDUAN PENULISAN

FOKUS MASTERI PANDUAN PENULISAN

RM 16.90

ISBN:

978-983-166-556-5

Categories:

School Reference

File Size

28.93 MB

Format

epub

Language

Bahasa Melayu

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Penulisan karangan memerlukan kemahiran. Kemahiran ini terbahagi kepada dua iaitu kemahiran bahasa seperti penggunaan tatabahasa yang betul, penggunaan kata yang tepat, binaan ayat yang baik dan sebagainya. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran khusus dalam menulis jenis-jenis karangan iaitu berita, memberi gambaran, berimaginasi, berhujah, memberi pendapat dan sebagainya. Kemahiran-kemahiran ini diperoleh melalui latihan yang intensif dan konsisten. Hanya dengan cara ini kemahiran diperoleh dan seterusnya menghasilkan karangan yang bermutu. Selain itu, pengetahuan am hendaklah luas. Tanpa pengetahuan yang mencukupi sukar untuk menghasilkan karangan yang bermutu. Oleh itu, di samping membuat latihan untuk mendapat kemahira, jangan lupa membaca bahan-bahan terpilih untuk mendapat pengetahuan sebagai isi karangan. Buku ini menyediakan bahan latihan untuk para murid mendapat kemahiran yang diperlukan. Tajuk-tajuk yang dipilih berkait rapat dengan isu semasa dan padat dengan isi-isi yang tepat.