Kadar Kepulangan dan Kemeruapan Saham Amanah Pelaburan Hartanah

Kadar Kepulangan dan Kemeruapan Saham Amanah Pelaburan Hartanah

RM 21.00

ISBN:

9786297547862

Categories:

General Academics
Finance & Investments

File Size

4.81 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku Kadar Pulangan dan Kemeruapan Saham Amanah Pelaburan Hartanah atau lebih dikenali sebagai Real Estate Investment Trust (REIT) ini menawarkan pengenalan yang komprehensif untuk memahami kelas aset yang menarik ini. Buku ini memberikan gambaran keseluruhan yang komprehensif dan terkini mengenai REIT Asia Pasifik, memfokuskan pada Australia, Hong Kong, Jepun, Taiwan, Malaysia dan Singapura, serta perkembangan terkini dalam bidang kuasa REIT yang lain. Buku ini berperanan sebagai bahan rujukan kepada pelabur yang ingin mengetahui secara komprehensif tentang pelaburan REIT dan bagaimana faktor-faktor makroekonomi setiap negara mempengaruhi pelaburan REIT. Oleh itu, buku ini amat berharga untuk pelabur, perancang kewangan dan penasihat pelaburan yang berminat untuk memahami REIT dan peluang pelaburan REIT di Asia Pasifik.