WANITA DAN KEPELBAGAIAN

WANITA DAN KEPELBAGAIAN

RM 22.00

ISBN:

978-629-7566-58-0

Categories:

General Academics
History

File Size

26.06 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Wanita dan Kepelbagaian merupakan buku kumpulan esei pilihan yang memfokuskan tentang genda wanita dengan kepelbagaian persoalan. Tema dan persoalan yang diketengahkan memaparkan pelbagai aspek kehidupan wanita. Dalam buku ini terkandung 10 esei terpilih yang meliputi persoalan peribadi wanita muslimah, imej alam dan wanita, bahasa wanita dan pembentukan identiti, wanita dan pembuatan terendak, hak wanita atas harta sepencarian, peranan wanita dari sudut sosial, wanita dan pemakanan serta wanita dan pembelajaran.

Wanita seringkali dikaitkan sebagai unsur negatif seperti kaum wanita itu lemah dan tidak boleh berdikari. Tanpa lelaki kaum wanita tidak akan kemana. Lantaran itu, buku ini cuba memaparkan bahawa kaum wanita tidak seperti apa yang diperkatakan atau buku ini cuba menyangkal kefahaman umum masyarakat bahawa mereka itu lemah dan bersifat kebergantungan kepada kaum lelaki. Namun harus diingat bahawa buku ini bukan pula bertujuan untuk menidakkan peranan kaum lelaki tetapi hanya ingin mengangkat kaum wanita yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada kaum lelaki.
                                  
Justeru itu, tujuan buku ini diusahakan demi untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang peranan, sumbangan dan kepentingan kaum wanita dalam masyarakat. Maka buku ini dibaca oleh semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menambahkan pengetahuan tentang kelebihan kaum wanita.