Kesudahan yang Baik Hanya bagi yang Bertakwa

Kesudahan yang Baik Hanya bagi yang Bertakwa

RM 35.00

ISBN:

9786297564678

Categories:

Islam

File Size

7.43 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Karya ini adalah himpunan catatan daripada kuliah Maulana Muhammad Asri Yusoff.

Mengandungi 100 tajuk dan dipecahkan kepada enam bahagian merangkumi akidah, ibadah, akhlak, ilmu hadis, isu semasa dan sejarah.

Kritikan dan saranan yang disentuh oleh Maulana dalam buku ini kebanyakannya berkisarkan realiti dan isu yang berlaku dalam masyarakat.

Memahami agama secara berstruktur dapat membantu seorang Muslim berfikir dan mengenal pasti kekeliruan serta bidaah.

Buku ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang ingin memahami agama dengan lebih luas dan rasional.

Taiuk menarik dalam karya ini:

1- Kesudahan yang Baik hanya bagi yang Bertakwa

2- Maksiat Berlaku dengan Kehendak Allah

3- Siapakah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah?

4- Ringkasan Aurat Wanita di Sisi Empat Mazhab

5- Kritikan pada Kitab Fadhailul A’mal

 

6- Panduan dalam Berinteraksi dengan Kaum Sufi