Isu Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia

Isu Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia

RM 21.00

ISBN:

9786294860155

Categories:

General Academics
Language & Dictionary

File Size

2.91 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini telah mengetengahkan banyak maklumat berkaitan dengan kecekapan sosiolinguistik dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pengguna bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kurang cekap dalam aspek sosiolinguistik kerana pendidikan bahasa Melayu di Malaysia hanya menekankan aspek linguistik sahaja. Tinjauan ini dilakukan terhadap pelajar-pelajar dari kumpulan etnik Cina. Buku ini mendapati pelajar-pelajar Cina sememangnya kurang/tidak menguasai BM dengan berkesan, khasnya komponen sosiolinguistik. Kandungan buku teks dan buku kerja juga telah menunjukkan hanya sebahagian kecil tajuk, latihan dan aktiviti di dalamnya yang menyentuh komponen sosiolinguistik. Buku ini elah menyimpulkan bahawa kurikulum pendidikan bahasa Melayu yang diamalkan di Malaysia tidak memberi tumpuan yang sewajarnya kepada komponen sosiolinguistik. Hal ini telah menyebabkan pengguna BM sebagai bahasa kedua tidak boleh menggunakan BM untuk pelbagai tujuan kehidupan mereka. Sesungguhnya, aspek sosiolinguistik Melayu amat penting kerana dapat mewujudkan perpaduan dan hubungan yang lebih mesra antara kaum di Malaysia.