Turath Islami dan Peradaban Ummah

Turath Islami dan Peradaban Ummah

RM 28.00

ISBN:

9786297547916

Categories:

General Academics
Religion
Islam

File Size

3.09 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Turath Islami yang berteraskan al-Quran dan al-Sunnah perlu dipelajari, difahami dan dihayati dengan sebaiknya. Kesemua itu penting agar masyarakat Islam tidak terjerumus dalam fahaman dan tingkah laku yang salah dan sesat. Turath Islami yang meliputi perkara akidah, ibadah dan akhlak merupakan asas utama dalam pembangunan masyarakat Islam. Perkara ini juga merangkumi wacana akhir zaman yang memerlukan kefahaman yang betul berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai persediaan umat Islam bagi menghadapi ujian akhir zaman. Selain itu, perbincangan pembangunan ummah melalui pemantapan rohani serta hubungan sesama manusia turut dibincangkan dalam buku ini. Tumpuan terhadap pendidikan al-Quran seperti bacaan, hafazan serta tadabbur ayat terutamanya kepada remaja dan kanak-kanak perlu diberi perhatian dalam pembangunan ummah. Oleh itu, buku ini mengenengahkan beberapa tulisan terkini bagi mengembangkan pengajian Turath Islami di setiap peringkat pendidikan dan masyarakat. Buku ini dapat dijadikan panduan kepada seluruh pembaca bagi percambahan minda dan maklumat terkini berkaitan Turath Islami dan pembangunan ummah.