Ajaran Universal Sufism dari Perspektif Tasawuf Islam

Ajaran Universal Sufism dari Perspektif Tasawuf Islam

RM 30.00

ISBN:

9786297547688

Categories:

General Academics
Religion
Islam

File Size

1.49 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Pelbagai bentuk ajaran, fahaman dan pemikiran baru sama ada dalam aspek agama, ekonomi, politik dan sosial  telah menembusi setiap ruang kehidupan manusia secara langsung dan tidak langsung pada zaman kini. Antara ajaran yang melandai kehidupan manusia adalah ajaran-ajaran yang berbentuk kerohanian sejagat seperti Universal Spirituality for World Peace, the Association for Global New Though, Global Spirituality, Universal Sufism dan lain-lain lagi. Ajaran sebegini dipercayai telah mendapat sambutan yang baik dari hari ke hari terutama kepada mereka yang mencari dan memerlukan pengisian kerohanian untuk memenuhi tuntutan jiwa mereka. Ia telah diterima bukan sahaja oleh orang-orang Barat dan bukan Islam, tetapi juga oleh umat Islam. Oleh yang demikian, terdapat sebilangan umat Islam di kebanyakkan negara-negara Islam seperti Indonesia, Turki dan Pakistan telah menerima dan mengamalkan ajaran sebegini di dalam hidup mereka. Justeru itu, buku ini cuba menerokainya dengan menumpukan perbincangan kepada ajaran Universal Sufism sebagai salah satu ajaran kerohanian sejagat yang kian mendapat perhatian umat Islam secara khususnya dan seluruh manusia secara umumnya. Penerokaan tersebut melibatkan juga penilaian menurut perspektif tasawuf Isalma bagi membentuk kefahaman umat Islam secara jelas terhadap ajaran kerohanian sebegini. Ia diharap dapat membentuk pendirian yang kukuh kepada umat Islam dalam menolak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam walaupun ia muncul dalam pelbagai medium penyebaran.