Kontrak Swap dalam Pasaran Derivatif

Kontrak Swap dalam Pasaran Derivatif

RM 21.00

ISBN:

978-629-486-000-1

Categories:

General Academics
Finance & Investments

File Size

2.91 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Kontrak swap merupakan salah satu daripada kontrak dalam pasaran derivatif. Kebiasannya kontrak ini dilakukan antara dua pihak bagi mengubah aliran tunai atau kadar faedah pada masa hadapan. Kontrak swap secara umumnya digunakan oleh para pelabur sebagai mekanisme pengurusan risiko bagi mengurangkan kerugian pelabur yang terkesan dari ketidaktentuan pasaran kewangan semasa. Pelaksanaan kontrak swap konvensional telah menerima kritikan daripada ramai sarjana kewangan Islam semasa disebabkan wujud isu-isu syariah seperti isu gharar, perjudian, riba dan spekulasi. Buku ini menghuraikan pandangan para sarjana kewangan Islam semasa dalam menghasilkan cadangan pemakaian beberapa kontrak patuh syariah ke atas pelaksanaan kontrak swap. Jenis-jenis kontrak swap patuh syariah turut dibincangkan bagi mengenal pasti fungsi setiap kontrak yang digunakan oleh para pelabur.