Impak Pandemik COVID-19 terhadap Pasaran Saham

Impak Pandemik COVID-19 terhadap Pasaran Saham

RM 28.00

ISBN:

9786297547985

Categories:

General Academics
Business & Management
Finance & Investments

File Size

4.47 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2023
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini membincangkan reaksi pasaran saham Malaysia terhadap empat peristiwa berkaitan dengan COVID-19 melalui tiga sektor iaitu Teknologi, Logistik dan Pengangkutan, dan Kewangan. Penulis menggunakan pendekatan kajian peristiwa untuk mengetahui reaksi terhadap pandemik tersebut iaitu ketika pasaran dilanda gelombang pertama pada 24 Januari 2020, gelombang kedua pada 27 Februari 2020, pengisytiharan pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020, dan gelombang ketiga pada 8 September 2020. Walaupun begitu, pemerhatian dijalankan selama 633 hari bermula dari 4 April 2019 sehingga 29 Oktober 2021. Kajian dalam buku ini menggunakan harga saham 30 syarikat bagi setiap sektor. Bagi setiap sektor, 5 syarikat yang mempunyai nilai CAR yang positif pada tetingkap pemerhatian yang panjang dipilih untuk membincangkan kesan peristiwa tersebut secara lebih terperinci iaitu pada tetingkap yang lebih singkat. Dalam bab terakhir, buku ini juga membincangkan kesimpulan dan implikasi dapatan kajian serta prestasi pasaran dan industri di Malaysia pada fasa endemik.