Konflik Kuasa Ketenteraan dalam Zon Ekonomi Eksklusif

Konflik Kuasa Ketenteraan dalam Zon Ekonomi Eksklusif

RM 28.00

ISBN:

9786294860544

Categories:

General Academics
Law
Politics

File Size

1.03 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2024
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini membincangkan mengenai Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang termaktub dalam Perkara 55 Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982 (KULLA 1982). Perkataan Zon Ekonomi Eksklusif mula diguna pakai pada tahun 1971 saat Kenya memberikan pendapatnya untuk mewujudkan kawasan tersebut kepada Jawatankuasa Rundingan Undang-undang Asia-Afrika. Akhirnya, pada tahun 1982 kawasan tersebut telah diwujudkan secara rasminya di bawah KUULA 1982. Namun, timbul konflik yang memperlihatkan bahawa terdapatnya perbezaan pandangan berkenaan dengan hak dan tanggungjawab negara perairan pantai dan negara lain dalam kawasan ZEE tersebut. Terdapat beberapa negara yang bersetuju bahawa aktiviti ketenteraan adalah dibenarkan untuk dijalankan di dalam ZEE. Manakala, terdapat juga negara yang tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Rentetan daripada itu, terjadinya insiden yang tidak diingini yang menimbulkan konflik kuasa ketenteraan di dalam ZEE tersebut. Buku ini diharapkan memberi nilai tambah terhadap bidang ilmu mengenai Zon Ekonomi Eksklusif dan konflik kuasa ketenteraan bagi negara yang terlibat. Oleh itu, buku ini sesuai untuk bacaan orang awam, ahli akademik, pelajar pusat pengajian tinggi, pengamal serta penguatkuasa undang-undang.