Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia

Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia

RM 49.99

ISBN:

978-629-7534-79-4

Categories:

General Academics
Business & Management
Islam

File Size

4.15 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2024
Favorite (0)

Synopsis

Pengurusan Hal Ehwal Islam (PHEI) di Malaysia ialah sebuah sistem dibentuk berdasarkan tradisi dan pengalaman membangunkan negara yang sejahtera. Ia terbentuk melalui kerangka perundangan yang ditunjangi oleh Perlembagaan Persekutuan serta kuasa-kuasa pentadbiran hal ehwal Islam negeri-negeri. PHEI telah melalui evolusi perubahan dari semasa ke semasa untuk disesuaikan dengan pelbagai cabaran yang berlaku dalam masyarakat. Buku ini membincangkan PHEI merangkumi kerangka perundangan, kluster perundangan dan kehakiman, kluster tadbir urus dan pengurusan organisasi, kluster pendidikan agama Islam, kluster ekonomi dan kewangan Islam, kluster sosial dan kekeluargaan, kluster kesenian dan kebudayaan Islam, kluster diplomatik dan hubungan antarabangsa serta menganalisis cabaran semasa yang dihadapi oleh PHEI di Malaysia. Semoga buku ini yang terhasil melalui usaha penyelidikan menjawab kekeliruan yang wujud berhubung dengan kepelbagaian struktur dan keragaman mengurus serta keunikan PHEI di Malaysia.