Ali bin Abi Talib

Ali bin Abi Talib

RM 14.99

ISBN:

978-967-408-068-6

Categories:

General Novel
History

File Size

6.04 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2013
Favorite (3)

Synopsis

Ali bin Abi Talib dilahirkan pada tahun ke-9 sebelum Muhammad menjadi Rasul. Usianya 31 lebih muda daripada Nabi Muhamrmad.lbunya Fatimah binti Asad bin Hasyim binti Abdul Manaf daripada Bani Hasyim. Ayahnya Abu Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim. Nama asalnya Haidarah, Rasulullah memanggilnya Ali. Selain itu pernah juga Rasulullah memanggilnya Abu Turab. Ali bin Abi Talib dididik dan dibesarkan dalam rumah tangga Rasulullah. Beliau kanak-kanak pertama memeluk Islam ketika berumur 9 tahun. Beliau terkenal sebagai orang yang alim dan bijaksana, penghafal Quran, seorang sasterawan dan ahli pidato,seorang pahlawan perang dan negarawan. Dia seorang yang berilmu dan cintakan ilmu. Ali juga adalah pelopor ilmu taubid, ilmu mantiq, fiqih, ilmunahu dengan penulisan bahasa Arab. Terdapat empat golongan yang mempunyai kaitan dengan Ali iaitu Ahlus Sunnah, Syiah, Al-khawarij dan Bani Umaiyah. Syiah begitu menyanjung Ali bin Abi Talib. Al-Khawarij pula adalah mereka yang keluar dari kelompok Ali. Sehubungan itu Khalifab Ali bin Abi Talib pernah berkata, "Ada segolongan orang yang demi cintanya kepada aku mereka bersedia masuk neraka.Tetapi ada segolongan lain yang demi kebenciannya kepada aku sampai mereka bersedia masuk neraka." Novel ini mencantumkan perca-perca kehidupan Saidina Ali bin Abi Talib sejak mula sehingga akhirnya.