Gerakan Kristian (Edisi Ketiga)

Gerakan Kristian (Edisi Ketiga)

RM 35.00

ISBN:

9789674122546

Categories:

General Academics
Islam

File Size

1.86 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Gerakan Kristian, Edisi Ketiga pada kali ini memuatkan dua bab tambahan dengan harapan khalayak akan mendapat gambaran menyeluruh mengenai aktiviti gerakan misionari yang didukungi penginjil dalam memperluas pengaruh mereka di mana sahaja mereka berada. Terdahulu telah disebutkan peranan gereja karismatik yang mendepani kerja-kerja penginjilan, tetapi gerakan tersebut belum sempat diperkenalkan. Justeru, dalam edisi ini satu bab khusus membincangkan sejarah kemunculan serta pengaruh gerakan gereja karismatik. Bagi memperlihatkan fenomenon penerusan aktiviti misionari mereka sejak mula hingga sekarang, disediakan bab mengenai kontroversi guna sama nama Allah, yang sebenarnya bukan isu baru dalam konteks Malaysia. Turut dipaparkan adalah pengalaman dan dapatan kerja lapangan penulis di beberapa buah negara seperti, Negara Brunei Darussalam, Nigeria, Korea, Rusia, yang sebenarnya ada kaitan dengan Malaysia dari segi aktiviti misionari Kristian. Namun, tumpuan penelitian adalah Malaysia, khususnya di Perak, negeri Sabah dan Sarawak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pada belahan dunia mana pun mereka bergerak, sama ada di Afrika, Rusia atau Asia, jelas memperlihatkan kekentalan semangat yang ada pada diri setiap penginjil itu adalah faktor utama dalam menentukan kejayaan gerak kerja mereka.