Microsoft Access 2010: Siri Komputer Dalam Pendidikan

Microsoft Access 2010: Siri Komputer Dalam Pendidikan

RM 20.00

ISBN:

9789674121723

Categories:

General Academics

File Size

4.61 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)
This book is part of our subscription packages access it with other 298 eBooks for as low as RM 9.90Subscribe now!

Synopsis

Buku ini disusun dengan pola pembahasan yang mudah, ringan dan tidak bertele-tele, sehingga menjadikan buku ini mudah dipelajari dan sesuai menjadi teman belajar. Prosedur langkah demi langkah melalui latihan terbimbing bagi setiap topik sangat membantu lagi memudahkan pemahaman konsep sebleum pelajar membuat latihan kendiri. Setiap bab mengandungi latihan yang disertakan dengan jawapan di bahagian belakang buku. Setelah tamat (i) membaca, (ii) membuat latihan terbimbing dan (iii) latihan tambahan, pelajar boleh melaksanakan projek pangkalan data yang disediakan di akhir latihan dan yang seumpamanya. Setiap topik disertai dengan sampel dan contoh latihan yang akan membantu pelajar memahami isi kandungan pelajaran dan pengaplikasiannya. Siri Buku Komputer Dalam Pendidikan bagi Microsoft Access 2010 untuk peringkat permulaan ini sesuai digunakan oleh para pelajar dan siapa sahaja yang ingin mengenal dan menggunakan Microsoft Access dengan baik. Meskipun buku ini lebih dikhususkan untuk peringkat permulaan, namun isi kandungannya mencakupi peringkat lanjutan. Kandungan buku ini meliputi :- (i) Pengenalan Kepada Pangkalan Data, (ii) Membuat dan mengolah Jadual, (iii) Mencipta hubungan antara Jadual, (iv) Membuat dan mengolah Borang, (v) Membuat dan mengolah Query, (vi) Menjana dan Mencetak Laporan sert topik lanjutan (vii) Membuat Menu Navigasi. Aplikasi teknologi & media dalam reka bentuk dan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan adalah bertujuan mencapai pembelajaran bermakna melalui strategi pembelajaran projek berasaskan masalah.