MINDA EKSEKUTIF Koleksi Kajian Terbaik ALMP INTAN 2011 - 2014 Jilid 1 Bilangan 1-2015

MINDA EKSEKUTIF Koleksi Kajian Terbaik ALMP INTAN 2011 - 2014 Jilid 1 Bilangan 1-2015

ISBN:

2462-1331

Categories:

General Academics

File Size

11.98 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Penerbitan "Minda Eksekutif: Koleksi Kajian Terbaik ALMP INTAN 2011 - 2014, Jilid 1 Bilangan 1/2015" merupakan sebuah langkah dalam merealisasikan transformasi penyebaran ilmu menerusi bidang penerbitan kepada seluruh penjawat awam. Muatan idea, pengetahuan dan saranan yang dibawa menerusi kajian-kajian dalam naskhah ini, wajar dimanfaatkan oleh semua penjawat awam dapat menambah khazanah keilmuan pembaca ke arah meningkatkan kemahiran dan kebolehan bagi memacu prestasi organisasi sekali gus merancakkan momentum agenda transformasi sektor awam.