Garis Panduan Amalan Baik: Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi

Garis Panduan Amalan Baik: Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi

RM 14.99

ISBN:

978-967-0996-03-5-bm

Categories:

General Academics

File Size

5.04 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2015
Favorite (2)

Synopsis

Garis Panduan Amalan Baik: Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi Berterusan (GGP: MR-CIIQ) merupakan sebuah dokumen yang dihasilkan untuk membantu Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) untuk: i) menambah baik kualiti berterusan, dan ii) untuk memberi tumpuan kepada standard dalam dua bidang Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA) dan Kod Amalan Audit Institusi (COPIA), seperti berikut:

  1. Pemantauan dan Penyemakan Program, dirujuk sebagai bidang ke-7, dan
  2. Penambahbaikan Kualiti Berterusan (CQI), dirujuk sebagai bidang ke-9.

Dokumen ini menyediakan panduan untuk semua yang terlibat dalam pendidikan tinggi, termasuk:

  1. agensi jaminan kualiti dan staf mereka serta rakan bersekutu,
  2. staf akademik dan pentadbiran dalam PPT, dan
  3. staf Kementerian Pendidikan Tinggi.

Tumpuan dokumen ialah pelaksanaan CQI dan pemantauan serta penyemakan program yang bersesuaian. Dokumen ini bukan bertujuan untuk menjadi preskriptif tetapi lebih kepada memberi idea-idea untuk PPT menyesuaikannya mengikut keadaan tertentu.

Struktur GGP ini adalah seperti yang berikut:
Seksyen 2, CQI: Proses yang meluas dalam memastikan dan menambah baik kualiti dalam PPT

  1. Peringkat institusi;
  2. Peringkat jabatan.

Seksyen 3, Penilaian dan Penyemakan Program: dalam konteks CQI PPT yang lebih meluas, proses tersebut memastikan kualiti pada tahap kurikulum

  1. Tahap Modul;
  2. Tahap Program.