Undang-undang Bangunan untuk Pembangunan Perumahan

Undang-undang Bangunan untuk Pembangunan Perumahan

RM 14.40

ISBN:

978-967-2110-22-4

Categories:

General Academics

File Size

1.85 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini ditulis dengan tujuan mendedahkan gambaran proses keseluruhan pembangunan perumahan serta undang-undang termaktub yang perlu dipatuhi untuk menjayakannya. Ianya mengambil pendekatan memberi pemahaman kepada pembaca akan undang-undang sedia ada yang berkaitan terlebih dahulu. Ini merangkumi beberapa akta-akta, undang-undang kecil dan garis panduan yang dihuraikan satu persatu. Ianya bermula dari peringkat awal ketika seseorang itu mendaftarkan diri sebagai pemaju sehinggalah siapnya pembangunan perumahannya untuk diserahkan kepada pembeli. Penerangan perihal undang-undang ini diterjemahkan terus kepada perkara-perkara teknikal di tapak yang turut disertakan contoh-contohnya untuk mudah difahami. Pembangunan perumahan yang disentuh di dalam buku ini meliputi pembangunan perumahan bertingkat yang lebih rumit keperluan pematuhan undang-undangnya dan membincangkan proses kelulusan cadangan pembangunan yang perlu dipatuhi sebelum sesuatu pembangunan itu dapat dimulakan kerja-kerja di tapaknya. Ini diikuti dengan proses menyiapkan pembinaan dan melayakkan bangunanbangunan itu dibeli untuk seterusnya diduduki oleh pembelinya yang merupakan kemuncak jayanya pembangunan perumahan tersebut.