profile image
Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat
Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat
By Khairil Faizal Khairi, Azuan Ahmad, Nur Hidayah Laili, Hisham Bin Sabri, Rosli Shaari, Hafiz Laili
Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan
Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan
By Teh Suhaila Tajuddin (C.A(M))
Qadha Zakat: Hukum Dan Asas Kaedah Kiraan
Qadha Zakat: Hukum Dan Asas Kaedah Kiraan
By Muhamad Ismail Bin Abdullah, Abdul Hakim Bin Baharuddin, Mustaffa Bin Jusoh, Hamid Bin Mat Isa
Potential and Strategy of Zakat Collection from Foreign Workers
Potential and Strategy of Zakat Collection from Foreign Workers
By Jarita Duasa, Rafia Afroz
Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam
Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam
By Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, Azizi Che Seman, Mohd Shahid Mohd Noh
Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya
Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya
By Mohd Rofaizal bin Ibhraim, Ahmad Misbah bin Mohammad Hilmi, Khairul Anuar bin Ahmad, Muhamad Ismail bin Abdullah
Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia
Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia
By Muhammad Ikhlas bin Rosele, Luqman Hj. Abdullah, Nor Aini Ali
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat
By Roshayani Binti Arshad, Ruhaini Binti Muda, Rina Fadhilah Binti Ismail, Zuraidah Binti Mohd Zam
Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19
Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19
By Ruziah Ghazali, Patmawati Ibrahim
Dimensi Baharu Zakat Di Malaysia
Dimensi Baharu Zakat Di Malaysia
By Muhammad Ikhlas Rosele, Mohamad Noor Sahidi Johari, Muhsin Nor Paizin

Showing to of results