profile image
10 eBooks
Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

Teknologi-Blockchain-Berasaskan-Kontrak-Pintar

File Size

4.36 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan

Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789671708880

File Size

5.64 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Qadha Zakat: Hukum Dan Asas Kaedah Kiraan

Qadha Zakat: Hukum Dan Asas Kaedah Kiraan

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789671708811

File Size

3.42 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Potential and Strategy of Zakat Collection from Foreign Workers

Potential and Strategy of Zakat Collection from Foreign Workers

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789671708866

File Size

11.94 MB

Format

epub

Language

English

Release Year

2022
Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789672959052

File Size

10.43 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789672959014

File Size

19.77 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia

Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789671468593

File Size

7.28 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789671708804

File Size

5.29 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789672959076

File Size

25.11 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
Dimensi Baharu Zakat Di Malaysia

Dimensi Baharu Zakat Di Malaysia

Publisher

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Categories

Islam

ISBN

9789672959045

File Size

115.51 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022