profile image
Babi: Kedudukan dan Penggunaanya Menurut Perspektif Syarak dan Fatwa
Babi: Kedudukan dan Penggunaanya Menurut Perspektif Syarak dan Fatwa
By Zulfaqar Mamat et. al
Deposit and Financing Instruments: For Islamic Waqf Bank
Deposit and Financing Instruments: For Islamic Waqf Bank
By Muhammad Ridhwan Ab. Aziz & Mohd Asyraf Yusof
Active Learning in Education 4.0: Student as Owner of Learning
Active Learning in Education 4.0: Student as Owner of Learning
By Ed: Siti Munirah Mohd, Hatika Kaco & Fadzidah Mohd Idris
Pelaksanaan Hibah dalam Kes-kes Mardh Al-Mawt COVID-19 dalam Kalangan orang Islam di Malaysia
Pelaksanaan Hibah dalam Kes-kes Mardh Al-Mawt COVID-19 dalam Kalangan orang Islam di Malaysia
By Wan Abdul Fattah Wan Ismail et. al
Implementasi Sunnah dalam Konteks Sosio-Budaya: Isu dan Cabaran
Implementasi Sunnah dalam Konteks Sosio-Budaya: Isu dan Cabaran
By Ed: Nurulwahidah Fauzi & Mohd Zaini Zakaria
Clinical Scenarios in General Surgery
Clinical Scenarios in General Surgery
By Razrim Rahim & Affirul Chairil Ariffin
Rawatan Periodontik dan Kesihatan Pergigian
Rawatan Periodontik dan Kesihatan Pergigian
By Ed: Nor Haliza Mat Baharin
Business and Human Rights in Malaysia: Towards Responsible and Ethical Business Development
Business and Human Rights in Malaysia: Towards Responsible and Ethical Business Development
By Nisar Mohammad Ahmad, Haniff Ahamat & Halyani Hassan
Modal Intelek dalam Pelancongan Mesra Muslim
Modal Intelek dalam Pelancongan Mesra Muslim
By Editors: Noradiva Hamzah & Tengku Kasmini Tengku Wook
Bidadari Ilmu Hadis
Bidadari Ilmu Hadis
By Nur Saadah Hamisan@Khair & Norzulaili Mohd Ghazali.
Terapi Bermain Kognitif Tingkah Laku: Kemahiran Membuat  Keputusan & Resiliensi Kanak-Kanak Pintar
Terapi Bermain Kognitif Tingkah Laku: Kemahiran Membuat Keputusan & Resiliensi Kanak-Kanak Pintar
By Nor Hamizah Ab Razak, Ku Suhaila Ku Johari & Mohd Izwan Mahmud
Organizational Management Cases
Organizational Management Cases
By Editor: Norailis Ab.Wahab, Rosnia Masruki & Suzanah Selamat
Kanak-kanak Pintar Cerdas: Teori, Pembelajaran dan Kaunseling
Kanak-kanak Pintar Cerdas: Teori, Pembelajaran dan Kaunseling
By Sapora Sipon & Siti Khadijah Mohd Nasrah
Tertib Wali Dalam Perkahwinan: Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang
Tertib Wali Dalam Perkahwinan: Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang
By Zulfaqar Mamat et. al
Institusi Pondok & Sekolah Agama Rakyat Di Kedah : Antara Tradisi & Kemodenan
Institusi Pondok & Sekolah Agama Rakyat Di Kedah : Antara Tradisi & Kemodenan
By Mohd Rumaizuddin Ghazali

Showing to of results