1 eBooks
Results for PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU
PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU

PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU

Publisher

Penerbit UTHM

Categories

General Academics
Science

ISBN

978-967-2817-68-0

File Size

19.08 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
  Penjanaan sisa pepejal yang kian meningkat secara eksponen di Malayisia amat membimbangkan sekiranya dibiarkan berterusan tanpa sebarang perlaksanaan yang terancang. Malah, pengurusan sisa yang tidak sistematik turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan ketidakseimbangan bio ekosistem. Justeru, buku Pengurusan Sisa Maknan Menggunakan Teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau ini diterbitkan sebagai panduan kepada pelaksanaan yang strategik, holistik dan bersepadu untuk penambahbaikan pengurusan sisa makanan di Malaysia yang mana sisa maknan mencatatkan penjanaan paling tertinggi sebanyak 45% berbanding sisa-sisa pepejal yang lain. Ini adalah sejajar dengan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) 2006 dan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan (DTHK) yang telah diwujudkan oleh kerajaan sejak tahun 2009 lagi. Setiap judul dalam buku ini dirancang dan diolah untuk mengetengahkan konsep pengkomposan sebagai kaedah yang efektif untuk mengitar semula sisa makanan dengan teknik yang betul dan berkesan.