slider _promobanners/esentral-website-1376X355.png

✧ UKM Press ✧

 

Islam dan Melayu dalam Perlembagaan : Tiang Seri Hubungan Etnik di MALAYSIA
Islam dan Melayu dalam Perlembagaan : Tiang Seri Hubungan Etnik di MALAYSIA
By Nazri Muslim
Pembangunan dan Pendidikan  Masyarakat Islam
Pembangunan dan Pendidikan Masyarakat Islam
By Jaffary Awang Salasiah Hanin Hamjah & Muhammad Arif Yahya
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Pembelajaran Sepanjang Hayat
By Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Anita Abdul Rahman
Einstein di Malaya
Einstein di Malaya
By Roslan Abd Shukor
Penulisan Tesis : Kajian Kualitatif Dan Kuantitatif
Penulisan Tesis : Kajian Kualitatif Dan Kuantitatif
By Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi & Nazirah Hassan.
Tanggungan Persatuan Perdagangan Di Bawah Akta Persaingan 2010
Tanggungan Persatuan Perdagangan Di Bawah Akta Persaingan 2010
By Aiman Danial B Dazuki & Haniff Ahamat
Essential Obstetric Ultrasound
Essential Obstetric Ultrasound
By Nik Ahmad Zuky Nik Lah, Nor Azlin Ismail & Muhammad Abdul Jamil (edited)
Semantik dan Akal Budi Melayu
Semantik dan Akal Budi Melayu
By Norhashimah Jalaluddin
Islam Dalam Sejarah & Kebudayaan Melayu (cet. 5)
Islam Dalam Sejarah & Kebudayaan Melayu (cet. 5)
By Syed Muhammad Naguib Al-Attas
Transaksi Komersial dalam Talian
Transaksi Komersial dalam Talian
By Mohamad Rizal Abd Rahman
Iskandar Malaysia: Antara Pertumbuhan dengan Kesaksamaan
Iskandar Malaysia: Antara Pertumbuhan dengan Kesaksamaan
By Zamali Midun
Konsep Dan Proses Kaunseling Islam
Konsep Dan Proses Kaunseling Islam
By Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Nurbaitil Aminah Mohd Anuar
Komedi Dalam Trilogi Drama Zakaria Ariffin (cet. 3)
Komedi Dalam Trilogi Drama Zakaria Ariffin (cet. 3)
By Rosna Mohd. Khalid
Aplikasi Permainan dalam Pembelajaran Matematik
Aplikasi Permainan dalam Pembelajaran Matematik
By ‘Izzat Syahir Mohd Ramli, Siti Mistima Maat & Fariza Khalid
Key Aspects in Soil Bio-engineering for Slope Protection in a Tropical Setting
Key Aspects in Soil Bio-engineering for Slope Protection in a Tropical Setting
By Maimon Abdullah, Sahibin Abd. Rahim & Siti-Norhafizah Ahmad Tarmidzi.

Showing to of results